Історико-культурні ресурси Одеської області та їх використання в туристичній діяльності

Вступ.

1. Загальна характеристика регіону.

1.1. Фізико-географічна характеристика та природно-рекреаційний потенціал.

1.2. Соціально-економічні умови та стан розвитку туризму.

1.3. Історія краю.

2. Історико-культурний потенціал туризму в (область, край, регіон).

2.1. Пам'ятки і пам'ятні місця та їх використання в туризмі.

2.2. Музеї та музейні комплекси.

3. Авторські пропозиції щодо створення мережі пізнавальних туристсько-екскурсійних маршрутів.

3.1. Туристичні маршрути.

3.2. Маршрути екскурсій.

Висновки.

Список використаної літератури.


Вступ

Актуальність теми. Одеська область - приморський і прикордонний регіон України, розташований на крайньому південному заході країни, який межує з територіями Молдови та Румунії. Більша частина території області знаходиться у Причорноморській низовині, де протікають найбільші ріки України - Дністер та Дунай, які мають вихід до Чорного моря.

Область є одним із найбільш економічно розвинених регіонів країни із населенням 2491,6 тис. осіб, визначним адміністративно-культурним та туристичним центром - містом Одесою, заснованим наприкінці XVIII ст. Історія освоєння курортно-рекреаційних ресурсів краю налічує 150 років і починається з 1912 p., коли було створено перший курорт "Аркадія" в Одесі. Північно-західне Причорномор'я, маючи надзвичайно різноманітні туристичні ресурси, поступово зайняло одне з чільних місць у розбудові туристичної інфраструктури.

Головна особливість області - її причорноморське і прикордонне розташування, що особливо важливе для розвитку торговельно-економічних зв'язків з різними країнами світу. Через територію області проходять важливі міжнародні транспортні коридори: Крітський №5, Крітський №9, “Балтійське море-Чорне море”, “Чорноморське транспортне кільце”, “Транспортний коридор Европа-Кавказ-Азія”. З географічним положенням області в степовій і лісостеповій зонах пов'язане її головне природне багатство - значні агропромислові ресурси, а з приморським положенням - її могутній транспортний і рекреаційний потенціал.

Особливість економіко-географічного розташування області, сприятливі природно-кліматичні умови, різноманітні природні лікувальні ресурси, наявність піщаних пляжів, розвинута мережа водних, залізничних та автомобільних магістралей обумовлюють розвиток в області сфери туризму і рекреації.


1. Загальна характеристика регіону.

1.1. Фізико-географічна характеристика та природно-рекреаційний потенціал

Одеська область розташована на крайньому південному заході України й межує із Вінницькою, Кіровоградською, Миколаївською областями. По суші та на морі межує із низкою закордонних країн: Республікою Молдова, Румунією, Болгарією, Туреччиною.

Географічне положення: розташована на південному заході України. На південному сході омивається водами Чорного моря. На узбережжі велика кількість лиманів (найбільші – Куяльницький і Хаджибейський), повністю чи частково відгороджених від моря піщано-черепашковими пересипами. Головні річки області – Дунай (із Кілійським гирлом), Дністер, Кодима, Савранка. Багато дрібних пересихаючих річок.

Клімат: помірно континентальний зі спекотним сухим літом і м’якою малосніжною зимою. Середня температура липня +21°C на півночі і +24°C на півдні, січня –5°C на півночі і –2°C на півдні. Опади випадають більше влітку, часто у вигляді злив. У південній частині області бувають посухи.

Природно-рекреаційний потенціал: у приморській смузі декілька прісноводних озер (Кагул, Ялпуг, Котлабух) і солоних (Сасик, Шагани, Алібей, Бурнас). Лимани і деякі озера багаті цілющими грязями. Приморські кліматичні і грязьові курорти – “Чорноморка”, “Приморський”, “Лузанівка”, “Холодна Балка”, “Хаджибейський”, “Сергіївка”, “Малодолинський”, “Лебедівка”, “Куяльник”, “Затока”, “Великий і Малий Фонтани”, “Аркадія”.

У пониззі великих річок (Дунай, Дністер) і лиманів, на морських узбережжях і в шельфовій зоні розташовані високо цінні й унікальні природні комплекси, водно-болотні угіддя, екосистеми, що формують високий біосферний потенціал регіону, який має національне і міжнародне, глобальне значення. Адміністративно-територіальний розподіл: 26 районів[12, c. 19-21].

Влада: до владних структур Одеської області належать: облдержадміністрація, районні держадміністрації, облрада, міськради, сільські і селищні ради.

Транспортна мережа: основні залізничні вузли – Одеса, Ізмаїл, Болград. Велике значення для внутрішніх і особливо зовнішніх вантажних та пасажирських перевезень має морський транспорт: порти – Одеса, Іллічівськ, Білгород-Дністровський. Річкові перевезення здійснюються по Дунаю: порти – Ізмаїл, Кілія, Рені, Вилкове. Повітряні лінії з’єднують Одесу з багатьма містами України та закордонними країни.

Економічний потенціал. Промисловість: у структурі промислового виробництва регіону найбільшу питому вагу мають харчова, а також хімічна та нафтохімічна промисловість, чільне місце належить машинобудівному комплексу. Особливий розвиток здобула верстатобудівна галузь. Вона представлена підприємствами по виробництву металорізальних верстатів, ковальсько-пресового устаткування. У структурі виробництва товарів народного споживання частка продовольчих товарів складає 48%. Загалом у регіоні на самостійному балансі перебувають 482 промислові підприємства, функціонує 713 малих промислових підприємств.

Головне природне багатство області - її земельні ресурси, що представлені переважно чорноземними ґрунтами з високою природною родючістю. У сполученні з теплим степовим кліматом вони формують високий агропромисловий потенціал регіону.

В області понад 2,5 млн. га сільськогосподарських угідь, у тому числі більш 2 млн. га ріллі, більше 80 тис. га виноградників і садів.

Головне природне багатство області - її земельні ресурси, що представлені переважно чорноземними ґрунтами з високою природною родючістю. У сполученні з теплим степовим кліматом вони формують високий агропромисловий (сільськогосподарський) потенціал регіону.

В області понад 2,5 млн. га сільськогосподарських угідь, у тому числі більш 2 млн. га ріллі, більше 80 тис. га виноградників і садів.

Клімат краю, особливо в південній частині області, посушливий. Тому тут майже 10% оброблюваних земель зрошуються.

Тепле море, лікувальні грязі, мінеральні води, морські пляжі створюють винятково високий рекреаційний потенціал Одещини. У пониззі великих річок (Дунай, Дністер) і лиманів, на морських узбережжях і в шельфовій зоні розташовані високоцінні й унікальні природні комплекси, водно-болотні угіддя, екосистеми, що формують високий біосферний потенціал регіону, який має національне і міжнародне значення[5, c. 44-46].

У галузі виробничої спеціалізації Одеська область виконує наступні функції:

- є головним морським зовнішньоторговельним виходом країни;

- обслуговує міжнародні транзитні вантажо - і пасажиропотоки, виконує найважливіші транспортно-розподільні функції на національному і міжнародному рівнях;

- є провідним регіоном України за рівнем розвитку морегосподарського комплексу і галузей, зв'язаних з використанням ресурсів моря і світового океану;

- є одним з найбільш перспективних регіонів України щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності, спільного підприємництва, формування спеціальних (вільних) економічних зон;

- має значний науково-технічний і проектно-конструкторський потенціал, є центром підготовки кадрів, а також здійснення науково-технічної, інформаційної, інноваційної й інвестиційної діяльності регіонального і національного масштабу;

- є одним з найбільш перспективних рекреаційних районів приморського типу;

- виділяється як важливий регіон інтенсивного сільського господарства з високою часткою зрошуваного землеробства й індустрією переробки сільськогосподарської продукції;

- є одним з центрів машинобудування, легкої і хімічної промисловості регіонального і національного масштабу;

- виділяється завдяки наявності великих об'єктів природно-заповідного фонду регіонального, національного і міжнародного масштабу. Має гарні перспективи для розвитку біосферно-природоохранного сектора економіки. На території Одеської області розташовані Дунайський Біосферний заповідник та ряд заказників[6, c. 3-4].

1.2. Соціально-економічні умови та стан розвитку туризму

Заснована в 1792 р., Одеса вже в XІ ст. вважалася третім по важливості містом Російської Імперії після Санкт-Петербурга та Москви. Завдяки своєму унікальному розташуванню, вона перетворюється в головний південний порт по вивозу хліба, а до середини XІ ст. по обсягу вантажообігу обходить Петербург.

У першій половині XІ ст. Північно-Західне Причорномор’я виконувало функції транзитної території,